+420 607 281 675

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Radoslav Niče, IČ 76078396 se sídlem Rapotín, Nová 345 (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou uveřejněny na stránce https://www.radoslavnice.cz/kontakty/.

2. Zdroje a kategorie osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vaší poptávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vytvoření nabídky, popř. následného plnění smlouvy.
 • Webové stránky správce používají soubory cookie. Více informací naleznete na stránce zásad používání souborů cookie, umístěné na https://www.radoslavnice.cz/soubory-cookie/.

3. Zákonný důvod a účel zpracování

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, popř. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření nabídky, popř. vyřízení Vaší objednávky poskytovaných služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

4. Doba uchování

 • Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy nejdéle 2 roky od přijětí poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 • V případě uzavření smlouvy správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

 • Správce při zpracování osobních údajů nevyužívá žádné zpracovatele a ani nepředává osobní údaje dalším příjemcům.

6. Poučení o právech zákazníků

 • Požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním poptávky z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.